De Soester Kring

Najaarsprogramma 2020

Annulering Najaarsprogramma 2020
De Soester Kring heeft moeten besluiten zijn najaarsprogramma te annuleren. De redenen: de aangescherpte maatregelen van de overheid (13 oktober) en het besluit van de Emmakerk om voorlopig geen bijeenkomsten in haar gebouw toe te laten. De drie afspraken die de Soester Kring had gemaakt zijn afgezegd. De heer Herman Pleij  (geschiedenis van satire), mevrouw Lisette le Blanc (Christo) en Mevrouw Greet Bosch (W.F.Hermans Filip’s sonatine) hebben er hun begrip voor getoond. De Soester Kring hoopt in het komende jaar op betere tijden waarin we graag weer een beroep doen op deze getalenteerde spreker en spreeksters en we de trouwe bezoekers van de Soester Kring weer kunnen begroeten.


Emmakerk, Regentesselaan 2b, Soest. Aanvang 10:00 uur, einde ca. 12:00 uur. Kerkzaal open 09:30 uur. Toegang € 7. Parkeren op kerkterrein. Fietsrekken aan achterzijde.
Voor contact: (035) 6010645 of janpostema@gerla.nl

De Soester Kring is een sociaal-culturele organisatie, die tweewekelijks op woensdagochtenden lezingen organiseert met als interessegebieden literatuur, muziek, schilderkunst, geschiedenis en natuur. Ook is er voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen.

Toegangsprijs: € 7, koffie of thee inbegrepen.