Het Begin

In 1992 namen enkele dames, die elkaar hadden ontmoet in diverse maatschappelijke organisaties, het initiatief om een ontmoetingsplek te creëren, waarin men wat meer betrokken zou kunnen raken bij wat er in de Soester samenleving en daarbuiten gebeurt en waar eenieder zich thuis zou voelen.

De oprichters van toen waren:

Mw. Jenny Elderenbosch

Mw. Greetje van de Klink

Mw. Marianne Pieterse

Mw. Marijke Smit

Op 7 oktober 1992 werd de eerste (kennismakings) bijeenkomst gehouden. Het thema: “Betrokkenheid”

In de voorbije jaren zijn er heel veel thema’s op allerlei gebied aan bod gekomen en hebben veel mensen hun weg naar De Soester Kring gevonden.

Sinds 14 januari 2002 is De Soester Kring een Stichting geworden met een bestuur van drie leden. Naast de bestuursleden zijn er nog een aantal medewerkers die zich geheel belangeloos met de uitvoering van verschillende taken in de organisatie nuttig maken.

Op 5 oktober 2007 werd in een feestelijke bijeenkomst het derde lustrum gevierd.

Bij deze viering waren de burgemeester en twee wethouders van de gemeente Soest aanwezig. Aan de scheidende voorzitter, de heer A. Elderenbosch, werd bij die gelegenheid de gemeentepenning verleend voor zijn bijzondere verdiensten op cultureel en maatschappelijk terrein in de Gemeente Soest.

In de loop van de 15 jaar werden meer dan 300 bijeenkomsten gehouden waarvoor de belangstelling van de zijde van het publiek in toenemende mate door groot enthousiasme werd gekenmerkt.