Programma

6 maart 2024 Suzanne Roelofs-Hellhake

Architectuur in woningbouw

Suzanne Roelofs-Hellhake is architectuurhistoricus. Zij geeft lezingen en cursussen op het gebied van (met name) moderne architectuur. Ook verzorgt zij architectuurreizen.

In Soest zal ze een lezing geven over ovallende architectuurvormen vanaf 1900 in de woningbouw en de ideeën van architecten die daaraan ten grondslag liggen. Ook staat zij stil bij eigentijdese vormen waarbij zowel duurzaamheid als ruimtebeslag een rol van betekenis spelen.

Voor verdere informatie zie o.a. de website: Buildingstories.nl

3 april 2024 – Rens Bijma

Is Händels Messiah de ultieme kerstcompositie?

In 1742 klonk het oratorium “Messiah” van Georg Friedrich Händel voor het eerst in Dublin. In de jaren daarna werd het vaak opnieuw uitgevoerd en bleef het op de agenda staan, niet alleen in Engeleand , maar ook in veel andere landen. Tot op de dag van vandaag is het werk, ook in ons land, bijzonder geliefd. Vooral vanwege het bekende “Hallelujah”koor, niet alleen bij luisteraars maar ook bij zangers van oratoriumkoren.

Rens Bijma zal allerlei aspecten van het werk belichten. Bijvoorbeeld de historie van de Messiah en hoe het oratorium is opgebouwd. Dat het echt niet de ultieme kerstcompositie is, zoals in sommige reclames wordt beweerd. Dat er verschillende versies zijn van de Messiah en….. nog veel meer

Natuurlijk wordt het verhaal afgewisseld met het luisteren naar delen uit de Messiah in verschillende uitvoeringen.

1 mei 2024 – Wim de Kam

Spanningen in de rechtsstaat

Er zijn slpanningen binnen de rechtsstaat. Die spanningen zijn niet van vandaag of gisteren. De ontwikkelingen die de spanningen veroorzaken zijn al decennia lang aan de gang. Wel hebben de coronacrisis, het toeslagenschandaal en de situatie in Groningen geleid tot een verdere oploop van de spanningen. Ook de zorgen over de toegenomen criminaliteit samen met het tekort aan politie en rechters heeft de spanning verhoogd. Wat de betekent de rechtsstaat eigenlijk? Wat is er is en hoe kan het functioneren van de rechtsstat worden verbeterd. Een staatscomissie onderzoekt dit en zal na de zomer van 2024 advies uitbrengen.

Wim de Kam zal in de lezing de verschillende aspecten van de rechtsstaat en de ontwikkelingen daarbinnen belichten.