Programma

2 oktober 2024 – Thea Figee

Creatief in glas

Glas heeft voor ons in het dagelijks leven een gewone betekenis: de ruit in het raam, de vaas op de tafel of de flessen in het wijnrek. Voor Thea Figee is glas vooral materiaal voor kunst die op zichzelf staat en geen functie hoeft te hebben. Voor de techniek van de glazen objecten werkt ze samen met kundige glasblazers. het maakt haar werk spannend: begrijpt de blazer wat ze bedoelt? De glaskunst is voor The Figee een latere fase in haar ontwikkeling als kunstenaares want ze studeerde af als schilder en graficus. De gemeenschappelijke factor voor haar kunstwerk is de natuur met al haar schoonheid die vaak die heel nabij is : een vlinder, een kleurig herfstblad of de gouden avondlucht, In haarlezing zal Thea vertellen over de verschillende technieken voor haar glaskunst en laten zien hoe kleuren en vormen harmonieren in het kwetsbare en tegelijk ook gevaarlijke materiaal. Haar werk is te zien op de site www.thefigee.nl en o.a. ook in het Nationaal Glasmuseum te Leerdam.

6 november 2024 – Suzanne Roelofs-Hellnake

Architectuur en woningbouw

Suzanne Roelofs-Hellhake is architectuurhistoricus. Zij geeft lezingen en cursussen op het gebied van (met name) moderne architectuur. Ook verzorgt zij architectuurreizen.

In Soest zal ze een lezing geven over ovallende architectuurvormen vanaf 1900 in de woningbouw en de ideeën van architecten die daaraan ten grondslag liggen. Ook staat zij stil bij eigentijdese vormen waarbij zowel duurzaamheid als ruimtebeslag een rol van betekenis spelen.

Voor verdere informatie zie o.a. de website: Buildingstories.nl

4 december 2024 – Lisette le Blanc

Vijf avangarde vrouwen

De oorspronkelijke betekenis van het Franse avant garde is een militaire: de verkennende voorhoede bij krijgshandelingen. Het is nu vooral een begrip in de kunst en wie daarin vooruit loopt , levert een andere soort strijd. Tegen bestaande opvattingen en vooroordelen. Misschien is die strijd voor de vijf 19e eeuwse kunstenaressen nog zwaarder geweest: Camille Claudet, Berthe Morisot, Fré Cohen, Käthe Kollwitz en Charley Toorop. Dat Claudel vanwege haar vrouwzijn niet werd toegelaten tot de Académie des beaux-arts zegt al genoeg. De ironie wil dat de andere vrouwen in omstandigheden leefden die de uitoefening van hun kunst juist mogelijk maakte. Kollwitz, Morisot en Toorop groeiden op in een gezin en milieu waarin ze werden gestimuleerd hun kunst te beoefenen,. Het moederschap kan dat belemmeren, maar als de echtgenoot goed de kost verdient en ook voor de kinderen zorgt, is veel mogelijk. Daarmee verloopt heet leven niet probleemloos . Kollwitz verloor in 1917 een zoon in Vlaanderen en de nazi’s verklaarden haar kunst over de Eerste Weeldoorlog ‘entartet’. Over deze vijf bijzondere vrouwen zal Lisette le Blanc in haar lezing spreken, waarmee zij ook een mooi tijdsbeeld geeft.